Bronnen

Diverse gerenommeerde instituten hebben onderzoek gedaan of laten doen en hierover gepubliceerd. Ook wij hebben deze bronnen geraadpleegd en de uitkomsten verwerkt in onze conclusies en aanbevelingen.

Geraadpleegde bronnen

 • NLPO  – Meerjarenbeleidsplan De lokale Omroep Werkt 2023-2027
 • Kwink Groep – Eindrapport Tussenevaluatie Streekomroep vorming
 • AethiQs / NLPO – Lokale omroepen – De stem van iedere burger
 • NLPO Het verhaal van lokaal – De rol van lokale journalistiek
 • Gemeente Houten – Panelonderzoek over Omroep Houten
 • Stimuleringsfonds voor de journalistiek – Lokale omroepen op stoom
 • Commissariaat voor de Media – Publieke lokale media instellingen en de mediawet
 • DSP – Versterking lokale journalistiek
 • Commissariaat voor de Media – De staat van de lokale informatievoorziening
 • NLPO – Toekomst van de lokale publieke omroep
 • NLPO – Jaarplan 2023
 • Stichting Media Houten – Omroep Houten visie 2022-2025
 • Ministerie van Onderwijs – Cultuur en Wetenschap – Visie brief Lokale omroepen
 • VNG – Handreiking aanwijzing lokale omroep

De lokale journalistiek houd je op de hoogte