Visieplan lokale omroepen gepresenteerd

Visieplan lokale omroepen gepresenteerd

Dinsdag 30 mei heeft staatssecretaris Gunay Uslu de Tweede Kamer geïnformeerd over haar plannen om de lokale omroepensector te versterken. Veel van de plannen waren in potlood al geschetst, nu is er invulling aan gegeven in de vorm van concrete plannen.  

 

“Lokale publieke omroepen zijn van essentieel belang voor onze democratie, dragen bij aan het vormen van een gemeenschap en brengen mensen bij elkaar.” Het belang van publieke lokale media staat voor de staatssecretaris buiten kijf. Ze investeert de komende jaren fors in het professionaliseren van publieke lokale omroepen. De omroep van de toekomst krijgt meer middelen ter beschikking en krijgt een groter verzorgingsgebied. Verschillende gemeenten vormen straks samen een streek.

 

De manier waarop deze samenwerking georganiseerd gaat worden, was tot dusver nog punt van discussie. Je wilt als publieke lokale omroep wel een relevant verhaal blijven houden en moet ervoor waken dat nieuws en verhalen voor een verschillende doelgroep niet op een grote hoop worden gegooid. Inwoners van Nieuwegein hebben bijvoorbeeld een hele andere nieuwsbehoefte van inwoners uit Houten. Het is belangrijk om die lokale wortels te behouden en goed scherp te hebben wat voor verschillende inwonersgroepen binnen een streek relevant is.

 

De maatschappelijke worteling van publieke lokale omroepen wordt geborgd in de vorm van een programma- en beleidsbepalend orgaan (het pbo). He pbo is een groep inwoners die een afspiegeling vormt van relevante maatschappelijke stromingen en organisaties. Zij geven de omroep namens de inwoners een opdracht mee en controleren of de omroep zich wel aan haar taken houdt. Een groep mensen met allemaal een verschillende achtergrond en achterban.

 

Om ervoor te zorgen dat ook met een groter verzorgingsgebied iedereen zich gehoord blijft voelen binnen de omroep, hebben we ervoor gekozen om niet één maar meerdere pbo’s te vormen. Elke gemeente heeft zijn eigen unieke geluid, unieke inwonerssamenstelling en verdient daarom ook een eigen pbo. De lokale wortels van de omroep.

 

In de visiebrief van de staatssecretaris wordt het belang van een goed lokaal geworteld pbo onderschreven: “Het pbo moet erop toezien dat het unieke karakter van de streek doorwerkt in de aanwezigheid van de omroep binnen de gemeenschap. Dit gaat om de vraag of mensen in de streek zich herkennen in de programma’s en zich kunnen identificeren met de manier waarop de omroep zaken behandelt.”

 

Een mooie visie, die goed aansluit bij de ambitie om ook in de Lekstroom een publieke lokale omroep vorm te geven. Een omroep in een groter gebied, maar met echte lokale wortels.