Mediafonds

Onderzoek naar de haalbaarheid van omroep Lekstroom met financiële hulp van het Mediafonds Utrecht

Mediafonds provincie Utrecht ondersteunt onderzoek

Onderzoek naar opzet van de multi-lokale omroep Lekstroom
De regio Lekstroom is een zogenaamde ‘witte vlek’, een gebied waar weinig tot geen lokale omroepen actief zijn. Sinds het verdwijnen van RTV9 in 2017 is alleen in de gemeente Houten een publieke lokale omroep actief. De initiatiefgroep Omroep Lekstroom is van plan om ook in alle gemeenten van de regio Lekstroom gedegen publieke lokale journalistiek terug te brengen en te verbeteren.

Er doet zich in dit gebied echter ook een spanningsveld voor. Lekstroom is een regio met veel diversiteit. Inwoners in Houten hebben weinig met IJsselstein, net zoals inwoners van Nieuwegein dat met Lopik hebben. Als reactie hierop is het concept de multi-lokale omroep ontstaan. In dit concept staan samenwerking en lokale verankering centraal. Er wordt gewerkt volgens het editie-model, waarin als streek wordt opgetrokken waar kan en lokale content wordt gemaakt daar waar nodig. Elke gemeente heeft een eigen programma beleidsbepalend orgaan met een eigen opdracht. In dit systeem werken gemeenten op vrijwillige basis samen. Er wordt een samenwerking aangegaan voor een periode van vijf jaar, waarna geëvalueerd wordt en de samenwerkende partijen beslissen of zij de samenwerking doorzetten of zelfstandig verder gaan. In de komende periode onderzoeken wij of en op welke manier het concept van de multi-lokale omroep succesvol kan worden geïmplementeerd in de regio Lekstroom.

De werkwijze, bevindingen en resultaten worden in september van 2023 gepresenteerd en gepubliceerd op een apart platform op de website van Omroep Lekstroom. Zowel tekstueel als audiovisueel ontstaat een zo compleet mogelijk beeld van de praktijk. Naast het beschrijven van het proces gaan de onderzoekers in gesprek met inwoners, lokale politici, vrijwilligers en andere lokale media-aanbieders om zo de betrokkenheid en het lokale sentiment te kunnen weergeven. Hopelijk ontstaat een blauwdruk waar ook andere lokale media hun voordeel mee kunnen doen.

De initiatiefgroep Lekstroom is blij met de erkenning en (mede)financiering door het Mediafonds provincie Utrecht waardoor wij in de gelegenheid zijn om degelijk onderzoek te doen en alle stakeholders bij dit project te betrekken waardoor draagvlak ontstaat en de vorm gevonden wordt waarin omroep Lekstroom een waardevolle plek in de samenleving kan krijgen. 

De lokale journalistiek houd je op de hoogte