Op weg naar omroep Lekstroom

Op weg naar omroep Lekstroom

“Lokale omroepen verbinden lokale gemeenschappen. Het is belangrijk voor het lokale publieke debat en voor de lokale democratie dat mensen weten wat er in hun dorp, stad of gemeente speelt. Professionele lokale omroepen kunnen met voldoende middelen en slagkracht journalistiek aanbod van hoge kwaliteit produceren. Dit zal het gehele omroepbestel ten goede komen.”

 Dit schreef staatssecretaris Gunay Uslu van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap afgelopen najaar aan de Tweede Kamer. Het is een toelichting op het voorgenomen beleid om de komende periode fors te investeren in toekomstbestendige publieke lokale omroepen. 

In de afgelopen paar jaar is er veel onderzoek gedaan naar hoe gedegen lokale journalistiek voor de toekomst geborgd kan blijven worden. Een belangrijke conclusie die hieruit naar voren komt is dat een kern van professionele krachten essentieel is voor meer continuïteit en stabiliteit binnen de omroep. Ondanks dat vrijwilligers nog altijd de drijvende kracht zijn achter de meest mooie en onafhankelijk lokale verhalen, is een omroep met allee maar vrijwillige krachten ook kwetsbaar. Dit werd nog eens benadrukt tijdens de Covid-pandemie, toen de behoefte aan lokale nieuwsvoorziening groot was maar veel vrijwilligers genoodzaakt waren om pas op te plaats te maken.

Gewapend met de inzichten uit alle onderzoeken is de staatssecretaris voornemens om het lokale omroepenbestel per 1 januari 2025 te wijzigen. Het Rijk neemt hierin de financiering over van de gemeenten en er komen extra gelden beschikbaar om een kern van professionele krachten mogelijk te maken. Wel wordt er van een deze meer professionele publieke lokale omroepen verwacht dat zij een groter verzorgingsgebied bedienen waardoor het aantal publieke lokale omroepen uiteindelijk kleiner wordt.

Dit betekent dat we vanaf 2025 niet meer spreken over een omroep voor bijvoorbeeld Houten of IJsselstein, maar over een omroep voor een groter gebied: Lekstroom. Dit brengt een hoop voordelen met zich mee, denk aan samenwerking op het gebied van techniek, ict en bestuur. Maar een groter verzorgingsgebied brengt ook een aantal vragen met zich mee, zoals: ‘Zitten mensen wel op verhalen te wachten uit gebieden buiten hun eigen leefomgeving, en zo nee hoe zorg je ervoor dat de juiste verhalen bij de juiste doelgroep belanden?’, ‘Hoe zorg je er als omroep voor dat je relevant blijft voor uiteenlopende doelgroepen?’ en ‘Hoe zorg je ervoor dat je als grotere organisatie voldoende geworteld blijft in de lokale gemeenschap?’.

Op deze vragen wil de initiatiefgroep Omroep Lekstroom de komende periode antwoord geven. Het belang en de toegevoegde waarde van een publieke lokale omroep is de afgelopen jaren bewezen. Hoe deze vorm moet krijgen in onze specifieke lokale situatie nog niet. Door onderzoek te doen en gesprekken te voeren met inwoners, journalisten, programmamakers en beleidsmakers en hierop weloverwogen keuzes te maken willen we borgen dat inwoners uit zowel Lopik, IJsselstein, Nieuwegein en Houten zich verbonden voelen met de nieuwe publieke lokale omroep. Via blogs, artikelen, video’s en podcasts houden we je op de hoogte van de vorderingen in het proces.

Wil je meebouwen aan een nieuwe publieke lokale omroep in het Lekstroom gebied? Neem contact met ons op via info@omroeplekstroom.nl.