Beweging in het medialandschap

Beweging in het medialandschap

Arthur Vierboom

Arthur Vierboom

De laatste jaren is er sprake van een flinke toename in het bewustzijn dat lokale omroepen een belangrijke functie vervullen in het omroepbestel. Sterker nog de lokale omroepen wordt de rol van bewaker van de democratie toegedicht. Dikke rapporten zijn verschenen en de onderste regel is; we kunnen niet zonder de lokale omroepen we zouden meer moeten doen om ze te helpen om verder te professionaliseren. Want-mocht u dit al niet weten- de meeste lokale omroepen worden gerund door vrijwilligers.  In de meeste gevallen verstrekt de gemeente een basisbekostiging. Nu lijkt er ook van overheidswege enige beweging te ontstaan en wordt er nagedacht over een andere wijze van financiering. Als hoofdredacteur van de omroep Houten herken ik dit dilemma en ook ons bestuur denkt na over hoe de omroep in de toekomst har positie kan verstevigen. Samenwerken (schaalvergroting) in de regio is een optie, ware het niet dat is het werkgebied Lekstroom (de toegewezen regio waar Houten onder valt) geen andere omroepen aanwezig zijn. Wij kregen het verzoek van een initiatiefgroep uit Nieuwegein om op basis van onze 12-jarige ervaring inzicht te geven in de mogelijke valkuilen tijdens het oprichten van een nieuwe omroep. Na een aantal gesprekken lag de vraag op tafel: waarom doen we het niet samen? Omdat we niet konden bedenken waarom niet hebben we de handen ineengeslagen en zijn de eerste stappen gaan zetten. Via deze website, onze blogs, het nieuws en andere uitingen houden wij u op de hoogte van de voortgang van deze reis. Ons doel: het belangrijkste nieuwsmedium worden in de Lekstreek met een duidelijke focus op het lokale nieuws. Hoe? wij gaan het u binnenkort allemaal vertellen. Het Lekstroomgebied beslaat Nieuwegein, Houten, IJsselstein en Lopik. Inwoners let op, u gaat nog veel van ons horen.