Werkgroep Communicatie & Branding

Werkgroep Communicatie & Branding

Over kleuren, logo’s, lettertypes en dat soort zaken heeft bijna iedereen een mening en omdat smaken verschillen ben je daar nog niet zo maar uit. Maar net al bij het eten va neen olifant gaat dit het beste als je het in stukjes doet. Dus nog niet alles is op z’n plaats gevallen maar de contouren staan al wel.

In principe hanteren wij het beleidsplan als uitgangpunt en dan liggen een aantal zaken vast in het verlengde hiervan. Uitgangspunt is een robuuste positionering van het merk Omroep Lekstroom, als paraplu zonder sub-identiteiten. Huisstijl uitwerking zal terughoudend zijn en bescheiden omdat het nieuws de meest prominente plek moet innemen. De vier gemeenten krijgen een duidelijk herkenbare plaats op de website en een eigen kleur. Gezien het belang van de website als centraal punt wordt daar in de volgende sessie extra aandacht aan besteed. De vormgeving wordt minimalistisch met als basiskleuren zwart wit en grijstonen. Logo zoals nu gebruikt wordt in zwart of in wit. Accentkleuren voor de edities (nader te bepalen) Lettertypes worden ook nog nader bepaald (max 2 voor koppen en bodytekst). Er wordt een stylesheet gemaakt inclusief huisstijlboek 

Website

Een websitenaam en een roepnaam voor de omroep “omroep Lekstroom” Deze website kent edities waarbij de 4 gemeenten alle vier een tab krijgen op de homepage. Op de homepage staat ook kort algemeen/actueel nieuws uit de regio Bij doorklikken op de tabs kom je op een pagina met lokaal nieuws, eventueel gerubriceerd per onderwerp (sport, cultuur, etc.) De selecties worden gemaakt door het meegeven van tags (categorieën aanklikken) bij ieder nieuwsbericht.

Daarnaast -op andere pagina’s- gaan we op dezelfde wijze om met:

  • Video
  • Podcast
  • Foto’s
  • Radio ongeveer zoals nu op omroep Houten

Programma van wensen en eisen voor website

Hier zullen we nog intensief bij stilstaan. De website wordt tenslotte het centrale kloppende hart van de omroep waar alles samenkomt en van waaruit andere media worden aangestuurd.

De eerste wensen

Geautomatiseerde koppeling voor het doorplaatsen van Nieuws naar de social Media, zoals Facebook, X (voorheen Twitter) en Instagram.

Eenvoudige gebruikersinterface met goede handleiding voor vrijwilligers.

Basisontwerp en robuuste opzet met professionele partner.

Onderhoud en kleine aanpassingen moeten in eigen beheer mogelijk zijn. 

Uiteindelijk zullen we de functionele wensen en eisen en inhoud en menustructuur uitwerken als briefing voor een professionele webbouwer. Wordt vervolg.