Houtense stakeholders over omroep Lekstroom.

Houtense stakeholders over omroep Lekstroom.

Houten heeft al meer dan 14 jaar een lokale, publieke omroep. Voor het onderzoek dat wij voor het mediafonds uitvoeren naar de haalbaarheid van de multi-lokale publieke omroep Lekstroom vroegen wij lokale bestuurders en andere stakeholders in Houten wat zij van de nieuwe ideeen vinden…

Marian Aanen (fractievoorzitter Natuurlijk Houten): ‘Ik vind dat jullie het goed doen! Goede voorbereiding steeds, positieve sfeer. Je weet waar je het over hebt. Of dat beter wordt bij een samenwerking met drie andere omroepen? Denk erover na op welk gebied je wil samenwerken: techniek? Locatie? Muziek? Kosten? Dus wat zijn de redenen om samen te gaan werken? Wegen de voordelen op tegen de nadelen? En niet onbelangrijk: (hier) houd je je vrijwilligers gemotiveerd!’

Anneke Dubbink (fractievoorzitter pvda):

‘De lokale publieke omroep is goud waard, de gemeente politiek wordt tastbaar gemaakt voor inwoners en houdt de bestuurder scherp. Een lekstroom omroep zal inderdaad robuuster zijn qua organisatie (en dat is een goed ding) maar het hemd is nu eenmaal nader als de rok, dus ik denk dat elke gemeente hecht aan de ‘lokaalheid‘ van de omroep . Dat wil zeggen wat luisteraars en wij als raad erg fijn vinden is dat de oproep altijd ingelezen is op wat er lokaal speelt, dat geldt denk ik ook voor Houtense culturele en maatschappelijke organisaties. Door een regionale samenwerking komen regionale zaken natuurlijk wel dichterbij. Dat is een goede zaak, ik denk dat het bij kan dragen in de bewustwording wat er allemaal in de regio gebeurd. Nog wel een kanttekening is dat regio zaken vaak wat minder sexy zijn, de kunst is dan natuurlijk hoe je dat tastbaar maakt (wonen, recreëren, wegen etc) lijkt me een uitdaging. Veel succes met de verkenning!’

Marcel van Gooswilligen (fractievoorzitter D’66): ‘Persoonlijk denk ik dat een echt plaatselijke omroep beter gaat worden beluisterd dan een samenvoeging tot Omroep Lekstroom, voor mijn gevoel creeer je dan weer een nieuwe regionale omroep. Ik denk dat de luisteraars van omroep Houten juist geinteresseerd zijn in het plaatselijke nieuws en niet zo zeer willen weten hoe het er in Nieuwegein of IJsselstein aan toe gaat. Waarschijnlijk wordt de luisterdichtheid vanuit Houten kleiner.’


Axel Eerdman (Fractievoorzitter Houten Anders): ‘Houten Anders is ontzettend trots op onze Houtense lokale omroep en begrijpt dat het in deze tijden noodzakelijk is om samen te werken. We komen elke keer met veel plezier naar DHIUA en we zouden het fantastisch vinden als een nieuwe samenwerking nog meer aandacht heeft voor de lokale politiek en wat inwoners beweegt, zoals sportwedstrijden en culturele evenementen. Omroep Houten verdient het om bekend te zijn bij alle inwoners en om dat te bereiken zien wij het voor ons dat zij in de samenwerking een tv-kanaal opzetten waar ook (delen van) raadsvergaderingen, sportwedstrijden, evenementen, Rondom Houten en documentaires actief worden getoond. Het is belangrijk dat in deze samenwerking ruimte blijft voor de Houtense identiteit, waar de verschillende documentaires, zoals Typisch Houten, Lijnen in het Land en de reeks over Het Plein nu al een goed voorbeeld van zijn.’

ANDERE STAKEHOLDERS:
Hilde de Groot (oud-fractievoorzitter Groen Links, oud-wethouder Houten, nu wethouder Bunnik): ‘Over de grenzen heen lijkt me zeker nuttig. Ik weet alleen niet of ik het nut van Nieuwegein en IJsselstein zie. Zeker de laatste heeft eigenlijk weinig link met Houten vind ik. 
Op het sociaal domein werken we met deze gemeenten, maar ruimtelijk meer de Kromme Rijn.’ 

Erik Jan Visser (voorheen fractievoorzitter cda):
‘Ik ben inmiddels vijf jaar weg uit de Houtense politiek en heb sindsdien nauwelijks meer naar de lokale omroep geluisterd. Dat zegt natuurlijk al iets. Toentertijd vonden wij het vanuit de politiek heel fijn dat Omroep Houten ruimte voor ons maakte en aandacht besteedde aan de onderwerpen waar wij mee bezig waren. Maar helaas had ik niet de indruk dat er veel naar werd geluisterd, behalve dan natuurlijk door mensen die ook politiek actief waren. Voor wat de lokale politiek betreft zal een fusie met andere gemeenten mijns inziens niet veel toegevoegde waarde hebben. Als er al naar geluisterd wordt, dan willen Houtenaren verhalen horen over wat er in Houten gebeurd en Nieuwegeiners dus over wat er in Nieuwegein gebeurd. Hooguit dat bij grote calamiteiten in de buurgemeente het fijn is als je weet wat zich daar afspeelt. Maar over het algemeen zal er niet veel interesse zijn in wat er elders gebeurd. Voor de programmamakers is het natuurlijk wel fijn als er meer budget is om programma’s te maken over meer algemene onderwerpen die niet plaatsgebonden zijn. Maar misschien ben ik wel te ver afgedwaald van de lokale omroep om er nog echt een mening over te kunnen hebben. Vriendelijke groeten, Erik Jan Visser.
Pascal Ooms (fractievoorzitter SGP): ‘Vind het lastig. Wellicht geeft het jullie meer continuïteit. Wat ik belangrijkste punten voor radio vind in Houten, is lokaal geluid en inkleuring.’

Jocko Rensen (mede-initiator Omroep Houten, oud-wethouder): ‘De kracht en de toekomst van de lokale omroep zit voor mij in ‘de maker staat centraal’. Techniek is volgend en niet leidend. Ik ben benieuwd hoe die gedachte gaat landen in omroep Lekstroom.’

Wouter de Jong (oud-burgermeester Houten): ‘Samenwerken om te versterken is geen verkeerde gedachte. Twee opmerkingen: 1) lokale aandacht blijft nodig, laat dat niet ondersneeuwen in regionieuws. 2) waarom lekstroom? Oude discussie: is Houten onderdeel kromme Rijn gebied, dus dan meer Bunnik en Wijk. De bevolking is denk ik niet op IJsselstein georiënteerd en een beetje op Nieuwegein. In mijn beleving zijn we onderdeel van de regio Utrecht én van de Kromme Rijn en is lekstroom minder onze oriëntatie’.

Arthur Vierboom is adviseur van de Initiatiefgroep Omroep Lekstroom (https://mediametbeleid.nl)