Werkgroep Techniek,ICT en huisvesting

Werkgroep Techniek,ICT en huisvesting

ls je aan gemiddeld persoon vraagt waar hij of zij aan denkt bij het woord lokale omroep, vallen nog dikwijls termen als draaitafel, antenne en soldeerbout. Hoewel dit beeld niet helemaal klopt, zijn er toch veel mensen die naast een passie voor journalistiek ook bovenmatig geïnteresseerd zijn in techniek. Dit werd bevestigd door het aantal vrijwilligers dat zich had aangemeld voor de werkgroep techniek, ict en huisvesting van Omroep Lekstroom. Met negen man sterk zal de werkgroep invulling geven aan een deel van het nieuwe bedrijfsplan.

Uitdagingen

Hoewel we het wiel niet helemaal opnieuw hoeven uit te vinden, er zijn immers publieke lokale omroepen en daarmee best practices genoeg in Nederland, zorgt de missie en visie van Omroep Lekstroom er wel voor dat er over aantal zaken goed nagedacht moet worden. Als je als omroep echt wilt aansluiten bij de verschillende lokale identiteiten, moet je een pluriform aanbod creëren. Hoe pluformer het aanbod, hoe groter de technische uitdaging.  Hoe je ervoor zorgt dat verschillende lokale edities binnen een radiozender, tv-kanaal of website goed tot hun recht komen, dat brengt een aantal technische uitdagingen met zich mee. Daarnaast speelt ook het huisvestingsvraagstuk op de achtergrond. Wil je als omroep een hub creëren op één plaats of zoek je het juist dicht bij de verschillende inwoners. Genoeg discussiestof.

Eerste werkgroep

Tijdens de eerste werkgroep kwamen vooral de grote lijnen ter sprake. Het is zaak om te bepalen welke vraagstukken er op tafel liggen en waar de prioriteiten liggen. Al snel werd duidelijk dat de eerste focus moet komen te liggen op het vormgeven van een online platform. Een professionele website waarin de lokale edities goed tot hun recht komen is essentieel om als omroep verder te kunnen bouwen. Een fysieke locatie of locaties volgen in een later stadium. Eventueel kan er in een opstartfase ook gewerkt worden vanuit de al bestaande studioruimte van Omroep Houten.

Er is afgesproken om in een volgende werksessie samen met de werkgroep communicatie en branding te werken aan een pakket van eisen en wensen voor een nieuwe website. Mocht je ideeën hebben en mee willen denken, dan ben je van harte welkom. Via de contactpagina horen we graag van je.