In de media

Nieuws uit Houten, Nieuwegein, IJsselsein en Lopik straks op één plek: plan voor streekomroep staat klaar Lees hier het hele artikel

Uitslag korte bewonersenquête

Omroep Lekstroom heeft ook een enquête uitgezet via haar website en social media (Facebook / X / Instagram). We wilden met een beperkt aantal vragen zonder ingewikkelde demografische kenmerken een algemeen beeld krijgen van wat er breed leeft onder de inwoners uit ons werkgebied. De respons was goed (N=341) en de antwoorden verrassend consistent. Onderstaand […]

Nieuwsbrief met update

Een lange nieuwsbrief omdat er gewoonweg veel te vertellen is. De werkgroepen zijn van start gegaan. Het enthousiasme neemt toe en de doelen komen dichterbij. De formele zaken lopen goed (maar nooit snel genoeg). Dus lees de nieuwsbrief en schrijf in zodat je voortaan als eerste op de hoogte bent. Lees hier de nieuwsbrief.

Inwoners enquête lekstroom gebied

Een groep inwoners uit Nieuwegein, IJsselstein, Lopik en Houten zijn op dit moment bezig met het opzetten van en lokale publieke omroep (Omroep Lekstroom) – in het lekstroomgebied, dat via eigen edities – met medewerking van vrijwilligers en professionals – vanaf 2024 verslag zal gaan doen van lokaal nieuws uit de deelnemende gemeenten. Inmiddels hebben […]

Kick off werkgroepen

Gisteravond zijn we met een enthousiaste groep mensen aan de slag gegaan met fase 2 van Omroep Lekstroom. Nu de fundering er ligt wordt het tijd om de nieuwe omroep verder uit te werken. Door middel van werkgroepen op het gebied van HRM, techniek, organisatie, communicatie en programma gaan we samen de omroep verder vormgeven. […]

Meedenken over nieuw lokaal mediaplatform in Nieuwegein?

De initiatiefgroep Omroep Lekstroom werkt momenteel aan een nieuw publiek lokaal mediaplatform in Nieuwegein en vraagt inwoners om mee te denken over de invulling hiervan. Belangstellenden zijn welkom op woensdagavond 19 juli vanaf 19.30 uur in Grand Café de Burgemeester (Stadsplein 2D in Nieuwegein). Omroep Lekstroom is een initiatief om op een vernieuwende manier publieke […]

De eerste nieuwsbrief

Deze week verstuurden wij onze eerste nieuwsbrief vol nieuwtjes en een overzicht van de voortgang in de ontwikkeling van de omroep Lekstroom. Hier lees de de hele nieuwsbrief. Beter nog; schrijf je ook gelijk in zodat je onze nieuwsbrief voortaan als eerste ontvangt.

Informatie bijeenkomsten

De afgelopen maand zijn er in Nieuwegein en IJsselstein informatiebijeenkomsten geweest om belangstellenden te informeren omtrent de stand van zaken. Het waren prettige bijeenkomsten waar veel enthousiasme over het initiatief omroep Lekstroom was. Via de website en de social media zullen wij iedereen op de hoogte houden van onze vorderingen.

In de media

Omroep Lekstroom zoekt vrijwilligers. Dat is de strekking van het artikel dat recent in de media verscheen.  Lees het artikel