Uitslag korte bewonersenquête

Uitslag korte bewonersenquête

Omroep Lekstroom heeft ook een enquête uitgezet via haar website en social media (Facebook / X / Instagram). We wilden met een beperkt aantal vragen zonder ingewikkelde demografische kenmerken een algemeen beeld krijgen van wat er breed leeft onder de inwoners uit ons werkgebied. De respons was goed (N=341) en de antwoorden verrassend consistent. Onderstaand leest u de gestelde vragen en de percentages van de gegeven antwoorden en daar waar relevant hebben we de commentaren samengevat of de tendens weergegeven.

Het starten van de ‘lokale publieke omroep Lekstroom’ en vanaf het begin de samenwerking te zoeken met Nieuwegein, IJsselstein, Lopik en Houten is een goed idee.

 • Ja                                                       100%*
 • Nee                                                        0%

*) als commentaar werd regelmatig gegeven dat de lokale nieuwsvoorziening belangrijk blijft en dat dit niet mag ondersneeuwen door de samenwerking

De omroep moet haar nieuws niet alleen via de eigen website, Instagram, Facebook en X (voorheen Twitter) verspreiden maar ook via radioprogramma’s en programma’s via de (lokale) televisie. (meerdere antwoorden mogelijk)

 • Alleen via website en socials             92%
 • Ook via radioprogramma’s                54%
 • Ook via de (lokale) televisiekanalen  12%

De omroep zou zich bij zijn programmering en bij het verzamelen van haar nieuws vooral moeten richten op:

 • Oudere inwoners                                6% *)
 • Jongere inwoners                              2%
 • Alle inwoners                                     92%

*) Een aantal keer werd gevraagd wat we ouderen en wat we jongeren vonden, dat hadden we niet nader gedefinieerd. De conclusie is duidelijk de omroep moet er zijn voor iedereen.

Ik vind dat de omroep – naast nieuws – veel aandacht moet besteden aan lokale cultuur en lokale politiek.

 • Nee, niet interessant                         0%
 • Ja, beide                                            96%
 • Ja, vooral lokale cultuur                    4%*)

*) Hier werd met name een aantal keer genoemd het nieuws over het culturele aanbod in de vorm van een agenda functie.

Zou u het leuk vinden om bij deze nieuwe lokale publieke omroep als vrijwilliger mee te werken aan het maken van programma’s?

 • Nee                                                     60%
 • Ja, als redacteur of presentator        38%
 • Ja, als bestuurslid of advies lid          2%

Conclusie

Mogelijk is het aantal vragen te klein en de diepgang te gering voor zwaarwegende conclusies maar het totaalbeeld is helder. Samenwerken is een goed idee (om verschillende redenen). We moeten aandacht blijven houden voor het lokale gemeente nieuws. De omroep is er voor iedereen (jong en oud) en de website, social media en verassende de radio zijn de primaire kanalen. De traditionele TV lijkt minder belangrijk. Lokale politiek hoort bij de omroep en de gevraagde aandacht voor een cultuuragenda is een concrete tip. We hopen uit de opgegeven e-mailadressen van de respondenten die geïnteresseerd zijn zeker nog een aantal vrijwilligers te kunnen aansluiten bij de nieuwe omroep.